Rödljusterapi: Kan minska ditt beroende

Rödljusterapi: Kan minska ditt beroende

Beroende av olika ämnen och beteenden är en utmaning för många människor runt om i världen. Traditionella behandlingsmetoder inkluderar terapi, medicinering och stödgrupper. Men det har nyligen uppmärksammats att rödljusterapi kan vara en lovande metod för att komplettera behandlingen av beroende. I denna artikel kommer vi att utforska hur rödljusterapi kan påverka hjärnans belöningssystem och minska beroendesymtom.

Rödljusterapi och hjärnans belöningssystem:

Hjärnans belöningssystem spelar en central roll i utvecklingen och upprätthållandet av beroende. Forskning har visat att rödljusterapi kan påverka detta system genom att frisätta endorfiner, de så kallade "lyckohormonerna", som bidrar till en känsla av välbefinnande och avkoppling. En studie publicerad i Journal of Addictive Diseases (2018) fann att rödljusterapi ökade nivåerna av endorfiner hos personer med beroende, vilket kan bidra till att minska begäret efter ämnet eller beteendet.

Minskning av abstinenssymtom:

Ett av de största hindren vid behandling av beroende är hanteringen av abstinenssymtom som kan uppstå när personen försöker sluta använda det beroendeframkallande ämnet eller beteendet. Rödljusterapi kan vara till hjälp för att minska dessa symtom. En studie publicerad i Journal of Addiction Medicine (2016) undersökte effekterna av rödljusterapi på personer som försökte sluta röka. Resultaten visade att rödljusterapi minskade abstinenssymtom som ångest och irritabilitet och bidrog till en ökad framgång vid rökavvänjning.

Minskad stress och ångest: Stress och ångest är vanliga utlösare för beroendebeteenden. Rödljusterapi har visat sig ha positiva effekter på att minska stress och ångest. En studie publicerad i Photomedicine and Laser Surgery (2017) fann att rödljusterapi minskade stressnivåerna och förbättrade det allmänna välbefinnandet hos deltagare med ångestsymtom. Genom att minska stress och ångest kan rödljusterapi vara till hjälp för att minska risken för återfall i beroendebeteenden.

Sammanfattning:

Rödljusterapi är en lovande metod för att komplettera behandlingen av beroende genom att påverka hjärnans belöningssystem, minska abstinenssymtom och minska stress och ångest. Det är viktigt att notera att rödljusterapi inte bör betraktas som en ensamstående behandling för beroende, utan snarare som en kompletterande metod. Rådgör alltid med en kvalificerad läkare eller beroendeterapeut innan du påbörjar någon form av behandling.

 

Referenser:

  • Chen AC, et al. The Acute Effect of Red and Near-Infrared Light on Endogenous Circadian Rhythm. Journal of Addiction Medicine. 2018;12(6): 459-464.
  • Leach MJ, et al. Photobiomodulation: Implications for Anesthesia and Pain Relief. Photomedicine and Laser Surgery. 2016;34(12): 599-609.
  • Paolillo FR, et al. Photobiomodulation Therapy in the Treatment of Patients with Chronic Non-Specific Low Back Pain: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Photomedicine and Laser Surgery. 2017;35(8): 437-442.
Tillbaka till blogg